Werkkostenregeling

Koopt u een lot met uw bedrijf, dan krijg u in veel gevallen te maken met de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Lees hier wat de consequenties zijn van het kopen van loten met uw bedrijf. Stem dit ten allen tijden af met uw accountant of fiscalist om te kijken wat dit voor consequenties heeft voor uw persoonlijke situatie en/of die van uw werknemers aan wie u de loten geeft.

Kopen van loten met uw bedrijf (zakelijk loten kopen)
Koopt u een lot namens uw bedrijf? Houdt u er dan rekening mee dat het bedrijf eigenaar wordt van de prijs. Om te voorkomen dat uw bedrijf eigenaar wordt van de prijs, kan het een optie zijn dat de resterende vrije ruimte van de werkkostenregeling als (netto)bonus aan de directeur-grootaandeelhouder wordt uitgekeerd, met dit bedrag kunnen er privé loten worden gekocht.

Geven van loten aan personeel
Koopt u een lot voor uw werknemers? Houd er dan rekening mee dat de waarde van het lot (€ 99,99) aangewezen moet worden binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het is toegestaan om als vervanging van of naast een kerstpakket een lot aan een werknemer cadeau te doen, de vergoeding wordt door de belastingdienst als redelijk gezien (maximaal € 2.400 per werknemer / per jaar).

De vrije ruimte van de werkkostenregeling kent een belastingvrije ruimte van 1,2% van het totale brutoloon. Per 1 januari 2020 wordt de belastingvrije ruimte (tot € 400.000) verhoogd naar 1,7%. Over het meerdere is een eindheffing van 80% verschuldigd. Dit geldt tevens voor het verstrekken van loten aan directeur-grootaandeelhouders.

Een eventuele prijs die de werknemer wint, wordt niet gezien als relatie tussen werkgever / werknemer, betreft geen voordeel uit dienstbetrekking en is daarom niet belast met loonheffing. De waarde van de vakantiewoning, zal voor de uiteindelijke winnaar worden belast met vermogensrendementsheffing.