Hoe speel ik mee?

Kopen van loten is inmiddels niet meer mogelijk.

De werkwijze is simpel. Je kunt via de knop ‘koop hier een lot’ een lot aankopen.

1. Koop je een lot (of meerdere loten) voor jezelf, vul dan je eigen gegevens in.
2. Koop je een lot voor een ander, vul dan de gegevens van de begunstigde in, maar ook je eigen mailadres in verband met de factuur. Het lot/de loten wordt/worden rechtstreeks naar het ingevulde mailadres gestuurd.
3. Daarnaast kun je via jouw bedrijf een lot voor je werknemer(s) aankopen. Vul de gegevens van de begunstigde in plus het mailadres van jouw bedrijf. Het lot/de loten wordt/worden rechtstreeks naar het ingevulde mailadres gestuurd.
4. Bij aankoop van grote aantallen loten, b.v. als kerstgeschenk aan je personeel, kun je met contact opnemen via info@scooreenhuis.nl om de wijze van aankoop te vergemakkelijken.
5. Vervolgens word je doorgeschakeld naar de betaalpagina. Hier volg je de betaalinstructies op.

Voor meer informatie over het zakelijk kopen van loten (zie de punten 3 en 4) verwijzen wij naar de informatie over de werkkostenregeling. Neem daarnaast altijd even contact op met uw accountant.

Wanneer is de trekking?

De trekking van de loterij zal worden gehouden op 31 januari 2020 om 17.00 uur, ten kantore van Verhees Notarissen te Katwijk ZH, ten overstaan van de heer mr. W. van den Eijkel, notaris bij Verhees Notarissen. De trekking wordt bekend gemaakt via scooreenhuis.nl en social media, op vrijdag 31 januari 2020 vanaf 21.30 uur. Ben je een prijswinnaar en is jouw adres bij ons bekend, dan zal telefonisch dan wel per e-mail contact met je worden opgenomen. Of neem zelf contact op met info@scooreenhuis.nl.